Hållbarhet

Miljövänlighet / hållbarhet

Diskussionerna om hållbarhet skapar osäkerhet, men också många tankar. Eftersom vi också bearbetar plast funderade vi på hur vi skulle reagera på dem. Som ett resultat har vi jobbat med alternativa material under lång tid. 2011 var vi den första tillverkaren som presenterade ett PLA-etiketthållare. I Österrike har vårt sortiment inkluderat produkter med ”Bio-Logic” -etiketten, som alla är tillverkade av naturligt materialbaserad plast, i över sex år. Även om efterfrågan fortfarande var låg vid den tiden trodde vi på idéen och forsatte att utvidga sortimentet.
 

1. Produkter

För att ge dig en bättre överblick har vi infört produktmärkning som vi vill presentera för dig nedan:
rena

Renzel Nature

Produkter med denna etikett består till stor del av naturliga och förnybara råvaror. Begränsade råvaror ersätts på detta sätt. Förutom klassiskt material som trä och papper, finns det ständig forskning om de nya material som används.
recycled

Recycled Material

Produkter med denna etikett består av plastavfall eller gamla varor som har återvunnits. VKF Renzel kontrollerar regelbundet i vilka områden det är möjligt att använda återvunna material. Detta sparar resurser och fortsätter materialcykeln.
naturbelassen

Natural Presentation

Produkter med denna etikett hjälper till att minska mängden yttre förpackningar i detaljhandeln. På detta sätt undviks avfall utan att ge en attraktiv presentation för kunden. De gör det också möjligt för konsumenter att göra inköp som uppfyller deras behov.

2. Tillverkning

  • Noggrann planering av tillverkningsprocesser minskar slöseriet med råvaror
  • Introduktion av naturresurser t.ex. majsstärkelse och trä samt återvinningsbara material säkerställer miljömedvetet avfall
  • Noggrant utvalda råvaror minimerar giftiga gaser och nedbrytningsprodukter
  • Ökade förpackningsmängder minskar utsläppen och sparar på förpackningen

  3. Avfallshantering

   • Sortering av avfallsprodukter underlättar återvinning genom certifierade avfallshanteringsföretag
   • Energiproduktion genom termisk återvinning av brännbara avfallsprodukter

   4. Ta tillbaka plast

   icon_ruecknahme_von_rohstoffen
   • För en smidig process och ett perfekt återflöde i återvinningscykeln måste plast levereras redan sorterad, i förväg och gratis.
   • Det är inte möjligt att ta tillbaka främmande material.
    

    5. Uppförandekod för VKF Renzel

    Denna uppförandekod är bindande för alla anställda och leverantörer av VKF Renzel och baseras huvudsakligen på principerna i "United Nations Global Compact". Den kombinerar vårt krav på efterlevnad av lag och rättvisa samt etiskt beteende. Uppförandekoden är ett krav på oss, samtidigt som det är ett löfte till våra kunder.

    Download as pdf »
    Stäng menyn
    Till toppen