Juridiska anmärkningar

Nitton 93 Inredningar AB

Ansvariga
VD Erik Hagerius, CFO Ulrika Pettterson, SCO Lars Jurland
Tomtebogatan 2
703 43 Örebro
Sverige
 
Telefon: +46-19-1993 00
 
e-post: vkf-renzel@nitton93.com
webbsida: www.nitton93.com
 
VAT nr.: SE556949106001


Juridiska anmärkningar angående användningen av denna webbplats

All text, alla bilder och all publicerad information på denna webbplats tillhör Nitton 93, i den mån den inte tillhör tredje parts kopieringsrätt. Kopiering, distribution eller överföring till allmänheten är endast tillåten om Nitton 93 har godkänt detta på ett återkalleligt och icke förhandlingsbart sätt.

Länkar som leder från andra webbplatser till denna webbplats måste godkännas av Nitton 93. Godkännandet måste förnyas varje gång innehållet på den ledande webbplatsen ändras väsentligt. Godkännandet kan när som helst återkallas informellt. En länk från en webbplats med olagligt, obehagligt, vilseledande eller ärekränkande innehåll diskvalificeras i båda fallen.

Innehållet på denna webbplats har utarbetats med stor omsorg. Vi kan dock inte ge någon garanti för aktualitet eller fullständighet.

Nitton 93 ansvarar inte för innehållet på tredje parts webbsidor som vi länkar till. Externa länkar har testats med avseende på olagligt innehåll och vid den tidpunkt då länken placerades var dessa inte igenkännbara. När det gäller externa länkar finns inget ansvar för övervakning eller kontroll.

Online-tvistlösning enligt artikel 14.1 ODR-VO: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online tvistlösning som finns på ec.europa.eu
 
Stäng menyn
Till toppen