Dataskyddsinformation

Om inget annat anges nedan, är tillhandahållandet av dina personuppgifter varken obligatoriskt enligt lag eller avtal, eller nödvändigt för ingående av ett avtal. Du är inte skyldig att lämna uppgifterna. Om du inte tillhandahåller dem får det inga konsekvenser. Detta gäller endast i den mån det inte anges något annat i den efterföljande behandlingen. "Personuppgifter" avses all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person.
 

Serverloggfiler

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Varje gång du går in på vår webbplats överförs användningsdata till oss eller vår internetleverantör av din webbläsare och lagras i loggdata (så kallade serverloggfiler). Dessa lagrade data inkluderar till exempel namnet på sidan som besöks, datum och tid för åtkomst, IP-adress, mängden överförd data och den begärande leverantören. Bearbetningen utförs på grundval av art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO från vårt berättigade intresse av att säkerställa en problemfri drift av vår webbplats, samt att förbättra vårt erbjudande. Det är inte möjligt att tilldela dessa uppgifter till en specifik person.
 

Inleda kontakt med kund via e-post

Om du initierar affärskontakt med oss via e-post, samlar vi in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) endast i den utsträckning som du har angett. Databehandlingen tjänar syftet att behandla och besvara din kontaktförfrågan. Om kontakten tjänar till att genomföra åtgärder före avtal (t.ex. konsultation vid köpintresse, utarbetande av ett erbjudande) eller gäller ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, utförs denna databehandling på grundval av art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Om kontakten sker av andra skäl utförs denna databehandling med stöd av art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO på grund av vårt övervägande berättigade intresse av att behandla och besvara din förfrågan. I det här fallet har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig baserat på art. 6 (1) (f) DSGVO av skäl som beror på din speciella situation. Vi kommer endast att använda din e-postadress för att behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, såvida du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.
 

Insamling och behandling av personuppgifter vid användning av kontaktformuläret

När du använder kontaktformuläret samlar vi in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) endast i den utsträckning som du har angett. Databehandlingen tjänar syftet att kontakta dig. Genom att skicka ditt meddelande samtycker du till behandlingen av de överförda uppgifterna. Behandlingen baseras på art. 6 (1) lit. en DSGVO med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. Vi kommer endast att använda din e-postadress för att behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer sedan att raderas om du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.
 

Kundkonto

När vi öppnar ett kundkonto samlar vi in dina personuppgifter i den omfattning som anges där. Databehandlingen tjänar syftet att förbättra din köpupplevelse och förenkla orderhanteringen. Behandlingen bygger på art. 6 (1) lit. en DSGVO med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på samtycket fram till återkallelsen. Ditt kundkonto kommer då att raderas.
 

Insamling, bearbetning och användning av personuppgifter för beställningar

När du gör en beställning samlar vi in och behandlar dina personuppgifter endast i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra och behandla din beställning och för att behandla dina förfrågningar eller ingå ett avtal. Underlåtenhet att tillhandahålla dessa uppgifter kommer att innebära att inget avtal kan ingås. Behandlingen baseras på art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO och är nödvändig för fullgörandet av ett kontrakt med dig. Dina uppgifter vidarebefordras till exempel till leverantörer av frakttjänster, leverantörer av betaltjänster och leverantörer av dropshipping. I alla fall följer vi strikt lagkraven. Omfattningen av dataöverföringen är begränsad till ett minimum.
 

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på en användares datorsystem. När en användare ringer upp en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karaktäristisk teckensträng som gör att webbläsaren kan identifieras unikt när webbplatsen öppnas igen. Cookies lagras på din dator. Därför har du full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare kan du bli meddelad innan cookies sätts och individuellt besluta om deras godkännande samt förhindra lagring av cookies och överföring av de uppgifter de innehåller. Cookies som redan har lagrats kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att du då kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut om de skulle raderas.
Behandlingen utförs på grundval av 15 § (3) TMG samt art. 6 (1) lit. f DSGVO från det berättigade intresset för ovan nämnda ändamål.
 

Anpassa inställningar för sparade cookies

Du kan ta reda på hur du hanterar (inklusive inaktivering av) cookies i de viktigaste webbläsarna genom att följa länkarna nedan:

Chrome Browse: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Internet Explorer och Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectslug=Cookies&redirectlocale=en-US#:~:text=You%20can% 20access%20your%20Firefox%20Settings%20to%20hantera,välj%20Settings.%20Select%20%20Sekretess%20%26%20Security%20panelen.
Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac
 

Tekniskt nödvändiga cookies

Om inte annat anges i dataskyddsinformationen nedan använder vi endast dessa tekniskt nödvändiga cookies i syfte att göra våra tjänster mer användarvänliga, effektiva och säkra. Dessutom gör cookies det möjligt för våra system att känna igen din webbläsare även efter en sidändring och att erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter ett sidbyte.

Användningen av cookies eller jämförbar teknologi grundar sig på 15 § paragraf. 3 sid. 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter baseras på art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO från vårt övervägande berättigade intresse av att säkerställa webbplatsens optimala funktionalitet samt en användarvänlig och effektiv design av vårt erbjudande.

Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter.
 

Datainsamling när du skriver en kommentar

När du kommenterar en artikel eller ett inlägg samlar vi in dina personuppgifter (namn, e-postadress, kommentarstext) endast i den utsträckning som du har angett. Behandlingen tjänar syftet att möjliggöra kommentering och visning av kommentarer. Genom att skicka kommentaren samtycker du till behandlingen av de överförda uppgifterna. Behandlingen baseras på art. 6 (1) lit. en DSGVO med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. Dina personuppgifter kommer då att raderas. När din kommentar publiceras kommer endast namnet du anger att publiceras.
 

Användning av e-postadressen för att skicka nyhetsbrev

Vi använder din e-postadress, oavsett behandling av avtalet, uteslutande för våra egna reklamsyfte för att skicka nyhetsbrev, förutsatt att du uttryckligen har gett ditt samtycke till detta. Behandlingen grundar sig på art. 6 Para. 1 lit. en DSGVO med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. För att göra det kan du när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att använda motsvarande länk i nyhetsbrevet eller genom att meddela oss. Din e-postadress kommer då att tas bort från distributionslistan.
 

Användning av e-postadressen för att skicka direktreklam

Vi använder din e-postadress, som vi har fått i samband med försäljningen av en vara eller tjänst, för elektronisk sändning av reklam för våra egna varor som liknar dem som du redan har köpt av oss, förutsatt att du har inte invänt mot denna användning. Upplåtandet av e-postadressen är nödvändigt för ingående av avtalet. Underlåtenhet att tillhandahålla det kommer att resultera i att inget avtal ingås. Behandlingen baseras på art. 6 (1) lit. f DSGVO från det berättigade intresset av direktreklam. Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att meddela oss. Din e-postadress kommer då att tas bort från distributionslistan.
 

Vidarebefordran av e-postadressen till fraktbolag för information om fraktstatus

Vi vidarebefordrar din e-postadress till transportföretaget som en del av avtalshanteringen, förutsatt att du uttryckligen har godkänt till detta i beställningsprocessen. Syftet med denna överföring är att informera dig om leveransstatus via e-post. Behandlingen baseras på art. 6 (1) lit. en DSGVO med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss eller transportföretaget utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

Lagringens Varaktighet

Efter att avtalet har behandlats fullständigt kommer uppgifterna initialt att lagras under garantiperiodens varaktighet, därefter med hänsyn till lagstadgade, särskilt skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder, och raderas sedan efter utgången av perioden, om du inte har samtyckt till vidare bearbetning och användning.
 

Den drabbades rättigheter

Nedan hittar du information om vilka registrerade rättigheter gällande dataskyddslag ger dig gentemot den personuppgiftsansvarige när det gäller behandlingen av dina personuppgifter:

• Art. 7 (3) DSGVO: Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av uppgifter när som helst med verkan för framtiden. I händelse av återkallelse kommer vi omedelbart att radera de berörda uppgifterna om inte vidare behandling kan baseras på en laglig grund för behandling utan samtycke. Återkallelsen av samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.
• Art. 15 DSGVO: Rätten att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss. I synnerhet kan du begära information om behandlingsändamålen, kategorin av personuppgifter, kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringsperioden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandling eller invändning, förekomsten av en reklamationsrätt, ursprunget till dina uppgifter om de inte har samlats in av oss, samt förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering och, i förekommande fall, meningsfull information om dess detaljer.
• Art. 16 DSGVO: Rätten att utan onödigt dröjsmål begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi har om dig.
• Art. 17 DSGVO: Rätten att begära radering av dina personuppgifter som lagras av oss, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och information, för att uppfylla en rättslig skyldighet, av skäl av allmänt intresse eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
• Art. 18 DSGVO: Rätten att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om riktigheten av uppgifterna ifrågasätts av dig, behandlingen är olaglig, men du invänder mot att den raderas och vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller så har du invänt mot behandlingen i enlighet med art. 21 DSGVO.
• Art. 19 DSGVO: Du har rätt att bli informerad om du har hävdat rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen gentemot den registeransvarige. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att informera alla mottagare till vilka personuppgifterna om dig har lämnats ut om denna rättelse eller radering av uppgifterna eller begränsning av behandlingen, om inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerlig ansträngning. Du har rätt att bli informerad om dessa mottagare.
• Art. 20 DSGVO: Du har rätt att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig, i den mån detta är tekniskt möjligt.
 

Rätt att göra invändningar

Den personuppgiftsbehandling som anges här är baserad på vårt berättigade intresse enligt art. 6 (1) lit. f DSGVO. Du har rätt att invända mot denna behandling med verkan för framtiden när som helst av skäl som härrör från din speciella situation. Efter att invändningen har gjorts kommer behandlingen av de berörda uppgifterna att avslutas såvida vi inte kan visa övertygande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 

Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten

Enligt artikel 77 i GDPR har varje registrerad rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om han eller hon anser att behandlingen av uppgifter som rör honom eller henne bryter mot dataskyddsbestämmelserna. Rätten till klagomål kan göras gällande inför den registeransvariges behöriga tillsynsmyndighet eller i den medlemsstat där den registrerade är bosatt.


Senast uppdaterad: 08.04.2024
Stäng menyn
Till toppen